anchiktigra (anchiktigra) wrote,
anchiktigra
anchiktigra

Абитуриент 2021 Украина, Днепр, ДНУ! Вступнику 2021: Україна, Дніпро! Кафедра Філософії.

Запрошуємо до вступу на кафедру філософії Дніпровського Національного університу імені Олеся Гончара!

Вартість навчання:
033 Філософія: 11500 грн за рік (бакалавр), 12400 грн за рік (магістр)
031 Релігієзнавство:14200 грн за рік (магістр)
Перелік документів, які необхідно подавати до приймальної комісії
ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА:

1. Заяву на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання;
2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
5. Копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

Документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто, у терміни, визначені для подання документів.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

За довідками звертайтесь до приймальної комісії ДНУ ім. О.Гончара
за адресою: вул. Казакова, 18, корпус №14, кім. № 205.
Телефон: (056) 375-70-45, (056) 375-70-75.

Сайт університету: www.dnu.dp.ua

ДОКУМЕНТИ ВСТУПНИКА:

Під час подання документів у паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
• документа, що посвідчує особу;
• військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
• документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1.
• Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №697 відповідно. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
• копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
• копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, два конверти розміром А5.

Для оформлення студентського квитка вступник додає:
• анкету для отримання пластикового студентського квитка (видається технічним секретарем приймальної комісії);
• копію паспорта (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Для оформлення договору на навчання квитка вступник додає:
• копію паспорта (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
• копію паспорта особи, що здійснює оплату навчання (1 та 2 сторінки для паспортів старого зразка; лицевий та зворотний бік для ID-карток);
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, що здійснює оплату навчання.

Поступление на бакалавра или магистра 2021!
Subscribe

Featured Posts from This Journal

promo anchiktigra september 28, 14:36
Buy for 1 000 tokens
Анна Скляр - психолог, психотерапевт. Ph.D., кандидат философских наук. Автор блога “Счастье есть”. Приглашаю на индивидуальное онлайн-консультирование. Хотите лучше познакомиться с самим собой и улучшить качество своей жизни? Стать счастливым человеком и реализовать свой…
Comments for this post were disabled by the author